Boerenprotest

Update: de link naar het bericht is inmiddels achterhaald maar het thema niet. De boeren zijn onlangs in hun eigen val gestapt: Doordat het melkquotum stopte, besloten heel wat boeren om aan schaalvergroting te doen. De voorbereidingen hiervoor waren al meer dan een jaar lang in het landschap te zien. Meer koeien, meer melk, meer geld, was denk ik de gedachte. Helaas werkt het economisch niet zo: meer koeien, meer melk -> lagere melkprijs. Gevolg:  de kleine boeren krijgen het nog moeilijker krijgen dan ze het al hadden. Die hebben nu nog twee mogelijkheden: een niche zoeken of ook doen aan schaalvergroting. Straks blijven alleen nog ‘zuivelfabriekboerderijen’  en de boeren die iets bijzonders doen met hun product over. En de zuivelmolochen en inkoopcombinaties zien dit allemaal met liefde komen. Ze krijgen nu nog meer macht om de boer maximaal uit te knijpen.

oude bericht:

Ik ben het niet altijd met hun manier van aktievoeren eens, maar ik heb zo langzamerhand wel veel begrip voor de positie van boeren in ons land. Door de zogenaamde marktwerking krijgen ze gewoon geen faire prijs meer voor hun producten. Nu is het weer de melk maar het kan net zo goed de prijs van de suikerbiet, graan, mais,veevoeder of weet ik veel zijn. Door de overheid zijn de boeren in hun bedrijfsvoering de afgelopen jaren al aan allerlei kanten ingeperkt voor het milieu.

En nu zijn het weer de grote inkoopcombinaties van de supermarkten en de zuivelmolochen die grote winsten moeten draaien voor hun aandeelhouders en die zodoende de boeren dwars zitten. En hoezo marktwerking? Het aantal zuivelbedrijven in Nederland is tegenwoordig zo’n beetje op de vingers van twee handen te tellen en met de inkoopcombinaties is het niet veel beter. Er wordt wel gesproken over wereldwijze melkprijzen maar het is maar de vraag wie er wereldwijd de belangrijkste vinger in de pap heeft en of het reëel is om melkprijzen wereldwijd vast te stellen. In ontwikkelingslanden hebben ze geen mestquota en andere moeilijke regelingen die de productie lastig maken. Daar kan geen Europese boer tegenaan produceren. Bovendien is het wel opvallend dat de boeren als producenten wel minder betaald krijgen maar de melkprijs in de supermarkt amper omlaag gaat. Dat betekent gewoon dat de zuivelmolochen en inkoopcombinaties grotere percentages pakken waardoor de verkoopprijs niet daalt. Zo wordt de zogenaamde markwerking om zeep geholpen en de boeren zijn weer eens de dupe.

Het is zo langzamerhand nog een wonder dat er nog mensen zijn die het boerenvak in ons land willen uitoefenen. We moeten zuinig zijn op onze boeren. Ze konden in de toekomst met de almaar uitdijende wereldbevolking nog wel eens van onschatbare waarde zijn als er oorlogen komen om voedsel. Dan is het nog maar de vraag of er landen zijn die ons land van voedsel willen voorzien. Want laten we niet vergeten dat onze 17 miljoen inwoners al lang niet meer kunnen leven van wat de akkers die er in ons land nog over zijn (de rest is bebouwd of natuur). Nederland is al decennia lang voor een behoorlijk deel van haar voedsel afhankelijk van voedselimport.

Het zal me niet verbazen dat we de komende weken door de acties geen melk meer kunnen drinken en daar moeten we dan niet de boeren voor verantwoordelijk stellen maar de politiek, de zuivelbonzen en de grote inkoopcombinaties die het zover hebben laten komen en de boer geen droog brood meer in de mond gunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *