Oorlog

Photo by Staff Sergeant Walter F. Kleine

Vernietiging van de eigen soort
Miljoenen zijn en worden vermoord

Onbeschaamd vechten om de macht
Wie heeft er de meeste kracht?

Aan het front of in de flank
Zwoegen en zweten
Schieten en bloeden
Soldaten tegen wil en dank

Slachtoffers zonder schuld
In lompen gehuld
Met miljoenen op de vlucht
Hun adem
Eén lange, vloekende zucht