Trêèn | Treden

Foto: https://unsplash.com/@ishassan

TRÊÈN

Alle wark op en om het arf
Leidt bij mij niet altied tot gejuuch
En al helemoale niet driewarf

Moar soms mag ik graag buutn wêèn
Hol ik ‘t in huus niet meer vol
Dan ruup ik mienen nond en den wurdt dan helemoale dol:
‘Goa ‘j met een endtie trêèn’

Loopnd langs ‘t knaal
Met grote stukn kaal
Hier en doar een bettien bos
Dan krieg ik de kop weer helemoale lös

Van Gramsbargn tot aan Loozn
En dan weerumme zunder verpoozn
Van brugge tot brugge
Hen en terugge
Links of rechts d’r laangs
Met meer of minder gaangs

Als ik dan ben uut esjouwd
Wor ik soms ok nog uut ‘ejouwd’
Op ‘t terras bie de brugge zit d’r altied wel ne boeksprekker kloar
Den nog wat te ruupn hef
Of ‘t nou januari is of de leste dag van ‘t joar

TREDEN

Alle werk op en om het erf
Leidt bij mij niet altijd tot gejuich
En al helemaal niet driewerf

Maar soms mag ik graag buiten wezen
Houd ik het in huis niet meer vol
Dan roep ik mijn hond en die wordt dan helemaal dol:
“Ga je mee een eindje treden’

Lopend langs het kanaal
Met grote stukken kaal
Hier en daar een beetje bos
Dan krijg ik de kop weer helemaal ‘los’

Van Gramsbergen tot aan Loozen
En dan weerom zonder verpozen
Van brug tot brug
Heen en terug
Links of rechts er langs
Met meer of minder gang

Als ik dan ben uitgesjouwd
Word ik soms nog ‘uitgejouwd’
Op het terras bij de brug zit er altijd wel een opschepper klaar
Die nog wat te roepen heeft
Of het nou januari is of de laatste dag van het jaar